Najaktuálnejšie dopyty
POH 01

Obchodný dom CITADELA – Generálna dodávka stavieb – Dopyt

15.12.2017
V súčasnosti vykonávame výberové konanie na výber Generálneho dodávateľa pre stavbu ” Citadela – obchodný dom, stavebné úpravy a nadstavba budovy.” Termín ukončenia výberového konania: 16.30 dňa 31.1.2018. Žiadosť o cenovú ponuku, podmienky k súťaži ako aj materiál potrebný k vypracovaniu cenovej ponuky sme poslali len vybratým potenciálnym záujemcom. Ďalší záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.Čítaj viac…