Najaktuálnejšie dopyty
POH 01

Obchodný dom CITADELA – Generálna dodávka stavieb – Dopyt

15.12.2017
V súčasnosti vykonávame výberové konanie na výber Generálneho dodávateľa pre stavbu ” Citadela – obchodný dom, stavebné úpravy a nadstavba budovy.” Termín ukončenia výberového konania: 16.30 dňa 31.1.2018. Žiadosť o cenovú ponuku, podmienky k súťaži ako aj materiál potrebný k vypracovaniu cenovej ponuky sme poslali len vybratým potenciálnym záujemcom. Ďalší záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.Čítaj viac…

AREÁL LIPAN

Areál LIPAN na Južnej triede č. 78 Košice: Rekonštrukcia a Prístavba

15.12.2017
Areál LIPAN sa nachádza na adrese Južná trieda č. 78, 040 01 Košice, uvedený podľa LV č. 11694, kú. Južné mesto, Správa katastra Košice IV. Cieľom rekonštrukcie je: 1) Nová oceľová hala, ktorá nahradí súčasnú plechovú budovu so s.ú. 1597 na parc. č. 372/12 o výmere 1 105 m2 2) Nová reštaurácia, ktorú tvorí dvojpodlažnáČítaj viac…